White-throated Sparrow

Zonotrichia albicollis

1
2
3

Mark Habdas